Besluit bestuur omtrent prestatievoetbal

Op de bijzondere ledenvergadering van 15 februari 2017 hebben de aanwezige leden van sv VENO geen toestemming gegeven een stemming te houden omtrent de keuze voor prestatievoetbal op zaterdag of zondag. Het bestuur van sv VENO heeft zich vervolgens op 9 maart beraad over de uitslag van deze ledenvergadering en een besluit genomen over hoe nu verder. Het bestuur betreurt het zeer dat na veel inspanningen in de discussie omtrent prestatievoetbal er op deze manier een besluit moet worden genomen over het prestatievoetbal vanaf komend voetbalseizoen.

Het bestuur heeft besloten dat vanaf het voetbalseizoen 2017/2018 alleen prestatievoetbal op zondag wordt gespeeld. De voornaamste argumenten voor dit besluit zijn dat al jaren prestatievoetbal op zondag wordt gespeeld en dat alle faciliteiten en organisatie hier op zijn gericht en dat eerder al is besloten het prestatievoetbal op zaterdag vooralsnog voor één jaar als proef toe te staan. Het bestuur is daarnaast van mening dat op basis van voetbalinhoudelijke argumenten en onvoldoende draagvlak binnen de vereniging het niet wenselijk is om prestatievoetbal op twee dagen te faciliteren.

Het bestuur zal zo snel als mogelijk met de huidige spelers van het zaterdag-prestatieteam in gesprek gaan om alle vragen omtrent dit besluit te beantwoorden en toe te lichten. Daarnaast zal het bestuur in gesprek gaan met de huidige trainers van de prestatieteams om te bepalen wat de komende tijd nodig is om het nieuwe voetbalseizoen met een zo goed mogelijke prestatieteam te kunnen starten. In voorbereiding op het komend voetbalseizoen zal daarnaast zo goed mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van alle recreatieve teams op zaterdag en zondag. Het plezier in het voetbal zal hier leidraad in zijn.

Het bestuur realiseert zich dat dit besluit bij sommigen veel teleurstellingen met zich meebrengt en dat de discussie niet heeft bijgedragen aan eenheid binnen de vereniging. Voor de lange termijn wil het bestuur daarom over het prestatievoetbal een visie opstellen die recht doet aan het dynamische karakter van de vereniging. We zijn nu eenmaal een zaterdag- én zondagvereniging. De komende jaren zal het prestatievoetbal op zondag plaatsvinden, maar het bestuur sluit niet uit dat op termijn van koers moet worden veranderd omdat individuele wensen en omstandigheden ook kunnen veranderen. We willen geen zwabberkoers, maar een koers waar de gehele vereniging zich in kan vinden en lastige en gevoelige keuzes zorgvuldig worden gemaakt. Er zal een speciale commissie worden ingesteld om hier op een goede manier invulling aan te geven.

De discussie omtrent prestatievoetbal heeft veel tijd en energie gevraagd van het bestuur. Het bestuur hoopt zich de komende tijd vooral weer bezig te houden met andere belangrijke onderwerpen zoals de toenemende vraag naar vrijwilligers, de samenstelling van de verschillende commissies, de ontwikkeling van het jeugdvoetbal en het opstellen en handhaven van regels. 

Het bestuur wenst iedereen, maar in het bijzonder beide prestatieteams, een succesvol vervolg van dit voetbalseizoen. 

Met een sportieve groet,

Bestuur sv V.E.N.O.

 

Nieuwsbrief