bestuursbesluit 22 mei 2017

 

Het bestuur heeft de KNVB gevraagd het proces omtrent de besluitvorming over prestatievoetbal bij sv VENO te beoordelen en hierover te adviseren. Het bestuur heeft gisteravond opnieuw vergaderd en besloten het advies van de KNVB over te nemen. Het advies van de KNVB luidt als volgt:

"Herzie je bestuursbesluit van 9 maart en schrijf voor volgend seizoen zowel op zaterdag als zondag een standaardteam in. Ga onder leiding van een procesbegeleider van de KNVB aan de slag met een onderzoekscommissie en stel van te voren een zorgvuldig plan op met afspraken op basis waarvan keuzes worden gemaakt. Beschrijf ook het proces tot in de details, zodat er weinig tot geen ruimte voor discussie is. Probeer ondertussen de zaterdag en de zondag dichter bij elkaar te brengen.”

Wij hopen dat door het toevoegen van de KNVB als onafhankelijke partij, we de emotie rondom deze discussie kunnen inperken. Het bestuur zal zo snel als mogelijk aan alle belanghebbenden en geïnteresseerden dit besluit en de onderbouwing ervan toelichten.

Wij willen graag opmerken dat wij ons distantiëren van alle negatieve uitingen over dit onderwerp in de (social) media. Dit schaadt onze vereniging.

Wij doen aan iedereen, in het belang en de ontwikkeling van de vereniging, een dringend verzoek, geen uitingen te doen, in welke vorm dan ook, die de vereniging in diskrediet kunnen brengen. Deze uitingen worden niet langer getolereerd.

Met een sportieve groet,

Bestuur sv VENO

 

Nieuwsbrief