Klus avond en morgen voor de nieuwe omheining

In de komende maand juni zal ons hoofdveld voorzien worden van nieuwe omheining. De gemeente heeft ons gevraagd als tegenprestatie de oude omheining en reclameborden tijdig te verwijderen.
Wij hebben de onderstaande 2 klusmomenten hiervoor gepland, zodat een ieder de mogelijkheid heeft om te helpen.

Geplande klusmomenten zijn:
-Vrijdagavond 9 juni vanaf 19uur
-Zaterdagochtend 10 juni vanaf 8uur

Bij voldoende deelname en een vlotte voortgang willen wij aanvullend ook nog enkele prullenbakken en zitbanken plaatsen, welke wij van een gulle sponsor hebben mogen ontvangen.

Zelf mee te nemen op de genoemde dagen, een schep en/of een steek- en ringsleutels nummer 17.

Nieuwsbrief