Onderzoekscommissie sv V.E.N.O

 

Onderzoekscommissie sv V.E.N.O.

Op de ALV van 28 juni is besloten om een commissie samen te stellen, die samen met de KNVB een onderzoek gaat doen naar de identiteit van onze vereniging en de plek van het prestatievoetbal binnen onze club.

Het bestuur heeft hiervoor verschillende mensen benaderd en bereid gevonden om deze commissie te vormen.

Dat zijn:

-          Barry Heetebrij

-          Jan Boltje

-          Paul Arendsen

-          Jenneke Zelhorst

-          Oscar Poelsema

Op de eerstvolgende ledenvergadering zullen wij de opdracht voor deze commissie verder toelichten en de leden vragen deze commissie en haar opdracht vast te stellen.

Het Bestuur

 

Nieuwsbrief