Nieuwe gezichten in Sponsorcommissie SV VENO

Goed nieuws vanuit de sponsorcommissie van SV VENO. Na een periode waarin de kar getrokken werd door een tweetal vrijwilligers is er nu een nieuwe aanwas gekomen. Max Jongman is de nieuwe voorzitter, Lars de Boer zal fungeren als secretaris, Rien Schuttenbelt, Guido Wind en Roberto Kwakman zijn als algemeen lid toegevoegd aan de commissie.

Huidig voorzitter Rolf Dragt geeft aan erg blij te zijn met het nieuwe bloed; De laatste jaren bestond de commissie praktisch uit 2 personen, naast mijzelf was dat Henry Nassette die maar liefst 21 jaar onderdeel is geweest van het Sponsor-gebeuren bij VENO. Nadat ik binnen het bestuur heb aangegeven dat ik mijn zakelijke werkzaamheden niet langer op een goede manier kon combineren met de werkzaamheden voor de club heb ik besloten de taken over te dragen. Henry besloot daarop zich ook terug te trekken uit de sponsorcommissie.

Max Jongman: Toen we begrepen dat Henry en Rolf hadden aangegeven te stoppen hebben we de koppen even goed bij elkaar gestoken; het leek ons een leuke uitdaging en gelukkig is er door de voormalige sponsor commissie aangegeven gedurende de komende maanden alles goed te willen overdragen. We starten met fris elan en volle inzet. Natuurlijk wil ik vanaf deze plaats de voormalige commissie leden ook hartelijk danken voor hun jarenlange inzet.

Nieuwsbrief