• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 december 2018

  3 dec 2018
 • Op woensdag 12 december 2018 wordt een Algemene ledenvergadering (ALV) van sportvereniging VENO gehouden op sportpark “De Benten” te Vollenhove. 

   

  Alle leden worden van harte uitgenodigd.

   

  Datum:             woensdag 12 december 2018

  Plaats:              clubgebouw

  Aanvang:          20.00 uur

   

  De agenda ziet er als volgt uit:

   

  1. Opening.
  2. Vaststelling agenda
  3. Vaststelling notulen ALV 27 juni 2018 (op te vragen via secretaris@sv-veno.nl)
  4. Toelichting jaarverslag bestuur voetbalseizoen 2017/2018
  5. Toelichting financieel jaarverslag voetbalseizoen 2017/2018
  6. Verslag kascommissie,
  7. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten.
  8. Benoeming bestuursleden
  9. Benoeming commissieleden
  10. Rondvraag.
  11. Sluiting.

   

  Algemeen Voetbal Bestuur sv VENO.