• De jeugdcommissie is de afgelopen periode weer druk aan het puzzelen geweest om de jeugdteams voor het komend seizoen vast te stellen.

    Dit zijn de teams zoals we die op dit moment voor ogen hebben.
    PDF indeling jeugdteams 2023-2024

    Het is natuurlijk altijd mogelijk dat er door bijv. nieuwe aanmeldingen / afmeldingen nog aanpassingen doorgevoerd moeten worden.

    Mochten er vragen zijn mbt deze indeling, neem dan contact op met de jeugdcommissie.