• Contributie info

  Contributie overzicht

  Contributie 2018-2019 Kabouters F E D C B A senioren Heren 35+ Dames 35+
  Geboortejaar  nvt 2012 2011 2010 2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001 2000 1999
  en ouder
   nvt  nvt
  Contributie VENO € 30,00 € 91,37 € 91,37 € 92,37 € 114,42 € 115,42 € 115,42 € 145,02 € 50,01 € 50,01
  Bondscontributie   € 8,06 € 8,06 € 8,06 € 8,59 € 8,59 € 8,59 € 10,70 € 10,70 € 10,70
  Kledingfonds   € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 24,00 € 8,00 € 8,00
  Totaal € 30,00 € 111,43 € 111,43 € 112,43 € 141,01 € 142,01 € 142,01 € 179,72 € 68,71 € 68,71
                       
  Grote clubactie         € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00
                       
  Totaal  € 30,00 € 111,43 € 111,43 € 112,43 € 153,01 € 154,01 € 154,01 € 191,72 € 80,71 € 80,71

  NB. Contributie spelende leden is inclusief bijdrage in het kledingfonds. Iedere speler krijgt hieruit zijn/ haar wedstrijdtenue in bruikleen.


  Wij verzoeken onze leden vriendelijk om per automatisch incasso te betalen. Dit kan per jaar, per halfjaar of per kwartaal.
  Bij een stornering van de incasso, brengen wij 5,00 aan extra kosten in rekening voor het maken en versturen van de herinneringsnota.


  NB. Voor kinderen jonger dan 18 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben, kan een beroep worden gedaan op het jeugdsportfonds van de gemeente. 
  LET OP: de contributieverplichting wordt aangegaan voor één seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging dient vóór 1 juni plaats te vinden!

 • Overige mutatie info

  Overschrijvingen
  Een overschrijving moet aangevraagd worden, wanneer je minder dan 4 jaar voor aanmelding lid bent geweest van een andere vereniging. In dat geval moet er een overschrijvingsformulier ingevuld worden. Dit formulier dient door de speler én de vorige vereniging ingevuld te worden. Informatie hierover kun je opvragen via ledenadministratie@sv-veno.nl

  Opzeggen
  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Wil je je lidmaatschap bij V.E.N.O. opzeggen, meldt dit dan tijdig (vóór 1 juni) bij de ledenadministratie, Alleen schriftelijke opzeggingen worden geaccepteerd. (dus mondeling melden bij leider of bestuurslid is NIET voldoende).

  Wijzigingen
  We willen graag dat we onze leden op de juiste manier kunnen bereiken. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om wijzigingen zoals:
  -    Adres, postcode en woonplaats
  -    Telefoonnummer (vast én mobiel)
  -    E-Mailadres
  -    Bankrekeningnummer
  Door te geven via ledenadministratie@sv-veno.nl