• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering sv VENO, 2 september 2020

  20 aug 2020
 • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering sv VENO, 2 september 2020

  Op woensdag 2 september 2020 wordt de Algemene ledenvergadering van sportvereniging VENO gehouden op sportpark "De Benten" te Vollenhove. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd. De agenda van deze avond is als volgt:

  1. Opening.
  2. Vaststelling agenda
  3. Vaststelling notulen ALV 4 december 2019 (op te vragen via secretaris@sv-veno.nl)
  4. Toelichting financieel jaarverslag voetbalseizoen 2019/2020
  5. Verslag kascommissie
  6. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten.
  7. Toelichting begroting voetbalseizoen 2020/2021
  8. Vaststelling contributies voetbalseizoen 2020/2021
  9. Vaststelling begroting voetbalseizoen 2020/2021
  10. Mededelingen
  11. Rondvraag.
  12. Sluiting.

  Als gevolg van diverse corona-maatregelen, is in de kantine maar voor een beperkt aantal leden ruimte om verantwoord de vergadering te houden. Indien je voornemens bent de vergadering bij te wonen, willen we je graag verzoeken dit van te voren kenbaar te maken per email bij de secretaris (secretaris@sv-veno.nl). Indien nodig zal worden uitgeweken naar een alternatieve locatie met meer zitruimte. Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis.